logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Візія української школи

Школа як об’єднуючий центр

Школа XXI ст. не може бути єдиним унікальним джерелом знань. Місцями здобуття освіти стають також засоби масової інформації, Інтернет, музеї, театри, наукові спільноти, сімейна освіта, оточення однолітків, тощо. У цій мережі можливостей школа має стати об’єднуючим центром для всіх стейкхолдерів освіти.

Учителі як тьютори

Вирішальну роль у становленні багатьох дорослих успішних людей часто відігравала одна єдина особа – учитель, тренер, лідер спільноти, батько, науковий керівник… Сучасному освітянському колу варто врахувати це для формування нової ролі вчителів як наставників, модераторів і тьюторів.

Навички XXI ст. – до шкільних програм

Уроки в школах мають перестати бути самоціллю. Вони мають стати ефективним засобом оволодіння учнівством ключовими компетенціями сучасності і майбутнього: базовою грамотністю, вмінням вирішувати складні завдання, розвитком особистісних якостей.

Навчання впродовж життя

Lifelong Learning – один з основних глобальних трендів в освіті наших днів. Сучасні школи вже не можуть дати всю необхідну для життя інформацію. Проте вони можуть навчити учнів і учениць самостійно її шукати та аналізувати.