>
logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Навчальний план для 1 класу на 2018-2019 н.р.

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
1-А клас* 1-Б клас* разом
ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК
 Мовно-літературна, у тому числі:
– Українська мова і література 5+2 5+2 14
– Іноземна мова 2 2 4
Математична 3+1 3+1 8
Природнича 1 1 2
Соціальна і здоров’язберігаюча 1 1 2
Громадянська та історична 1 1 2
Технологічна 1 1 2
Інформатична 1 1 2
Мистецька, у тому числі:
 – Музичне мистецтво 1 1 2
– Образотворче мистецтво 1 1 2
Фізкультурна 3 3 6
Усього 20+3 20+3 40+6
ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять(100%)
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20