logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Навчальний план для 10 класу на 2018-2019 н.р.

За Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2, 3);

№з/п Навчальні предмети Філологічний  напрям
Базові предмети Профіль української філології
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
3 Зарубіжна література 1
4 Іноземна мова (англійська ) 2
5 Історія України 1,5
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта 2
8 Математика 3
9 Фізика і астрономія 3
10 Біологія і екологія 2
11 Хімія 1,5
12 Географія 1,5
13 Фізична культура 3
14 Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети
15 Інформатика 1
16 Технології 1
Разом ( без врахування фізкультури) 26+3
Профільні предмети
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
Разом 30+3
Додаткові години на окремі предмети 5
Факультатив « Зарубіжна література» 1
Індивідуальні/групові заняття
Історія 1
Математика 2
Фізика 1
Гранично допустиме тижневе навантаження

на учня

33
Усього фінансується 38
Усього за навчальним планом 38