logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Навчальний план для 11 класу на 2018-2019 н.р.

За Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №406 (таблиця №9).

№ з/п Навчальні предмети Філологічний напрям
Інваріантна складова: Українська філологія
1 Українська мова 4
2 Українська література 4
3 Іноземна мова 3
4 Зарубіжна література 3
5 Математика 3
6 Інформатика 1
7 Історія України 1,5+0,5
8 Всесвітня історія 1
9 Громадянська освіта:
Економіка 1
Людина і світ 0,5
12 Художня культура 0,5
13 Біологія 1,5
14 Екологія 0,5
15 Фізика 2
16 Астрономія 0,5
17 Хімія 1
18 Фізична культура 2
19 Захист Вітчизни 1,5
20 Технології 1
Разом 32,5 + 0,5
Варіативна складова 100% 5,5
19 Індивідуальні / групові заняття

математика

історія

людина і світ

географія

біологія

фізика

 

1

1

0,5

1

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38