>
logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Навчальний план для 2-4 класів на 2018-2019 н.р.

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Інваріантна складова 2-а 2-б 3-а* 3-б* 4-а* 4 –б* всього
Українська мова 7 7 7 7 7 7 42
Іноземна мова 2 2 2 2 2 2 12
Російська мова 2 2 2 2 2 2 12
Музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Математика 4 4 4 4 4 4 24
Природознавство 2 2 2 2 2 2 12
Я у світі 1 1 1 1 4
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 6
Інформатика 1 1 1 1 1 1 6
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 18
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 6
Разом (без фізичної культури) 21 21 22 22 22 22 130
Варіативна складова (50%)
Додаткові години 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Каліграфія з елементами звязного мовлення (курс за вибором) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Граничне допустиме навчальне навантаження на одного учня 22 22 23 23 23 23
Фактична кількість годин за навчальним планом 24,5 24,5 25,5 25,5 25,5 25,5 151
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету(без урахування поділу  класу на групи) 25 25 26 26 26 26

Примітка 1. Позначено зірочкою класи з наповнюваністю понад 28 учнів.