logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

План роботи методичної ради КЗШ №37

 1. Про затвердження плану методичної роботи на 2018-2019 навчальний рік. Зав­дання методичної служби школи.
 2. Розподіл обов’язків між чле­нами методичної ради.
 3. Затвердження планів методичної роботи методичної ради, шкільних методичних об’єднань, творчих груп; плану проведення предметних тижнів у 2018-2019 н.р. Організація роботи шкіл педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, педагога – початківця.
 4. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми школи «Соціалізація особистості на засадах педагогіки життєтворчості» (4 рік). Вироблення методичних рекомендацій «Як працювати над науково-методичною проблемою на ІV етапі». Виявлення перспективного досвіду вчителів школи щодо реалізації проблемної теми, його узагальнення.
 5. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році.
 6. Розгляд плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році. Корекція перспективних планів підвищення кваліфікації та атестації.
 7. Про методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу

8. Огляд інформаційних джерел з питань організації методичної роботи.

 1. Організація інформаційно-методичного супроводу підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів та конкурсів.
 2. Організація інформаційно-методичного супроводу атестації педпрацівників у 2018/2019 н. р.
 3. Організація інформаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів.
 1. Про атестацію педагогічних працівників, презентацію ними нових методичних знахідок, досягнень, пропаганді свого ППД на сторінках педагогічної преси, у всесвітній мережі Інтернет, створення власних блогів.
 2. Про моніторинг результативності виступу учнів у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних та творчих конкурсах.
 3. Моніторингові дослідження якості освіти як крок на шляху до нової української школи. Результативність навчально-виховного процесу за І семестр 2018/2019 навчального року.
 4. Організація інформаційно-методичного супроводу підготовки учнів до ЗНО та ДПА.
 5. Про сертифікацію педагогічних працівників.
 1. Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у 2019 році.
 2. Методичні звіти творчих груп, ШМО.
 3. Практикум «Створення позитивного іміджу навчального закладу/педагога в мережі Інтернет та його використання на ринку освітніх послуг».
 4. Про підготовку та організацію проведення державної підсумкової атестації. Затвердження матеріалів ДПА в 4, 9 класах.
 1. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою на ІV етапі «Соціалізація особистості на засадах педагогіки життєтворчості».
 2. Окреслення шляхів роботи школи над V етапом науково-методичної проблеми.
 3. Аналіз вихідного діагностування педпрацівників з метою визначення змісту та структури методичної роботи на новий 2019-2020 н. р.
 4. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.
 5. Презентація та обговорення проекту плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік.