logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Публікації у фахових виданнях

Публікації у фахових виданнях педагогічних працівників школи

Рік ПІБ автора (авторів) Назва публікацій, статей Видавництво, газети, збірник статей тощо
2010 Кавун І.І. Зірка кохання. Утвердження величі й краси справжнього кохання в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» Науково-методичний журнал «Зарубіжна література в школі», №17, вересень, 2010р.
2010 Пивовар С.В. «Педагогічна технологія потреби серця та встановлення свого «я» – основа поступального й цілісного розвитку школяра» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Кавун І.І. «Формування життєвих компетенцій на уроках зарубіжної літератури» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Пивовар С.В. «Створення умов для розвитку самоосвітньої компетентності учнів» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Пивовар С.В. «Інтегральний технологічний підхід у системі гуманістичного навчання як засіб розвитку інтелекту, самовдосконалення та самореалізації школярів у межах соціокультурних і моральних цінностей» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Сухіна Н.Ю. «Формування мовної компетентності учнів – шлях до творення мовної особистості» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Шаповал Ю.О. «Використання гри в процесі вивчення англійської мови як засіб досягнення мети концепції школи життєтворчості по формуванню сучасної, самодостатньої та життєво-адаптованої особистості» Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети . Практично – зорієнтований посібник. Київ – Дніпропетровськ, 2010.
2010 Пивовар С.В. Героїко-патріотичне виховання учнів –надійна основа духовного зростання та саморозвитку особистості Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць, випуск 29, 2010, КДПУ
2010 Сухіна Н.Ю Формування мовної компетентності учнів – шлях до творення мовної особистості : Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети Практико зорієнтований посібник /Ред. рада: М.І. Романенко, І.Г. Єрмаков, Л.В. Вознюк, О.Є. Висоцька, Ю.В. Рева. Дніпропетровськ «Інновація», 2010
2010 Бортніков О.М. Формування навичок самостійності під час занять фізичною культурою Науково-методичний журнал «Фізичне виховання в школах України», №2, 2010р.
2010 Результати проведення експериментальної роботи описано в навчально-методичних посібниках Рева Ю.В. Фізика навчає, виховує і розвиває – технологічні задуми ефективного засвоєння знань Навчально-методичний посібник.- Кривий Ріг: КДПУ, 2010.
2011 Пивовар С.В. Планування роботи історико-краєзнавчого музею Науково-методичний журнал “Виховна робота в школі”, №7(80), 2011
2011 Пивовар С.В. Кавун І.І. Анотація з досвіду роботи експериментального навчального закладу з проблеми « Формування життєвої стратегії особистості в умовах школи життєтворчості» Каталог Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011»
2011 Міщук Т.Є. Швидкість, економічність, маневреність, які запозичені з живої природи Науково-методичний журнал «Фізика в школах України»,№2, січень 2011р.
2011 Міщук Т.Є. Творчі завдання для 7 класу Науково-методичний журнал «Фізика в школах України», №5, березень 2011р.
2011   Анотація з досвіду роботи експериментального навчального закладу з проблеми « Формування життєвої стратегії особистості в умовах школи життєтворчості» Каталог Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011»
2011 Сімченко Н.І. Розвиток життєвих компетенцій учнів шляхом формування навичок науково-дослідницької роботи під час вивчення біології журнал видавничої групи «Основа» «Біологія» , №5, 2011
2011 Сімченко Н.І. Екологічний практикум по комплексному дослідженню Краматорівського лісу журнал видавничої групи «Основа» «Біологія» , №11, 2011.
2012 Пивовар С.В. Патріотичне виховання учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу Теорія і практика авторських педагогічних систем.-Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції,26-27 квітня 2012 року. Кривий Ріг. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012,с.233-239
2012 Лук’яненко І.В. «Веб – технології як засіб модернізації сучасної середньої освіти» Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми компетентісного підходу до підготовки майбутніх вчителів: тенденції та перспективи”, КДПУ, жовтень 2012 р.
2012 Середа О.О. Компетентнісно орієнтований підхід як сучасна система навчання Теорія і практика авторських педагогічних систем.-Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції,26-27 квітня 2012 року. Кривий Ріг. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012,с.246-250
2013 Чабанова О.А. А. Макаренко про майстерність учителя. А. Макаренко про роль батька у родинному вихованні Збірник наукових праць студентів та педагогів КПІ ДВНЗ “КНУ” «Постать А. Макаренко у сучасному педагогічному дискурсі (до 125-річчя з дня народження)»:-Кривий Ріг: Інформаційний центр, 2013,с.22-24,с.100-102.
2013 Чабанова О.А. Емоційна культура як одна із умов професійного становлення майбутнього вчителя Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Філософські читання». Південноукраїнський НПУ ім. Д.К. Ушинського:- Одесса, ФУФ ІМС 2013,с.41-43
2013 Лук’яненко І.В. «Проблема походження типу «козацька шабля» (Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства: зб. наук. праць. Вип.11- гол. ред. О.І. Кожухар., Кривий Ріг, 2013);
2014 Лук’яненко І.В «Доля жінки –шляхтянки Волині в кінці ХVІ-ХVІІст» (Дослідження і розвідки з всесвітньої іcторії і правознавства: зб. наук. праць, – гол. ред. О.І. Кожухар., Кривий Ріг, 2014);
2015 Лук’яненко І.В. “Використання проектних технологій на уроках історії в 7-9 класах як засіб соціалізації учнів” Дослідження і розвідки з всесвітньої історії та правознавства. Збірник наукових праць КЗ ДВНЗ “КНУ”, 2015р, грудень, випуск – 13
2016 Міщук Т.Є. Структура інформаційної особистості та особливості її формування Сучасна освіта: реалії та перспективи. – Збірник наукових та науково-методичних праць, випуск №8, 2016 рік. КДПІ, кафедра теорії і практики початкової школи
2016 Бортніков О.М.  Комп’ютерні технології на уроці фізичної культури як засіб методичної підтримки навчального процесу Конкурсна робота на Восьмому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» «Медіаосвітні новації Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37» У НОМІНАЦІЇ «Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності»
2016 Гаврилова О.В. Інформаційні технології як засіб розвитку творчого мислення в початковій школі на уроках і в позакласній роботі
2016 Гончарук О.В. Формування культури читання учнів за допомогою медіаосвітніх технологій
2016 Домброва О.В. Метод проектів як засіб формування універсальних навчальних дій молодших школярів на уроках природознавства
2016 Ісаєва І.С. Запровадження медіа-освітніх та веб-технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу як невід’ємна складова збагачення інформаційної компетентності сучасного школяра
2016 Кочмар Н.В. Шлях від традиційного до інноваційного уроку через медіаосвітні технології
2016 Крейтор Н.І. Медіатехнології – частина освітнього процесу, спрямована на формування в учнів медіакультури, підготовки особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа
2016 Кукушкін М.В. Cучасні інтернет-сервіси, як засіб інноваційної медіаосвітньої діяльності педагога
2016 Лук’яненко І.В. Специфіка застосування ІКТ на уроках історії
2016 Міщук Т.Є. ІКТ на уроках фізики – шлях до розвитку креативного мислення учнів
2016 Пермякова В.М. Управління пізнавальною діяльністю учнів на уроках обслуговуючої праці за допомогою мультимедійних засобів
2016 Пивовар Ю.В. Управління пізнавальною діяльністю учнів на уроках обслуговуючої праці за допомогою мультимедійних засобів
2016 Середа Т.О. Онлайн карти «google maps» на уроках географії для підвищення якості освітньої діяльності
2016 Сідорцева Т.В. Інформаційно-комунікативні та медіаосвітні технології на уроках зарубіжної літератури
2016 Сухіна Н.Ю. Використання медіаосвітніх технологій на уроках української мови та літератури в контексті розвитку ключових компетентностей особистості учня
2016 Чабанова О.А. Формування медіа-компетентностей сучасних школярів під час викладання трудового навчання
2017 Сухіна Н.Ю. Виховання творчої особистості та громадянина- патріота на уроках української мови і літератури та в позакласній роботі. Конкурсна робота на Дев’ятому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» «Інноваційні підходи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 до виховання громадянина-патріота» У НОМІНАЦІЇ «Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота
2017 Крейтор Н.І. Використання тренінгових технологій у формуванні творчої особистості та вихованні громадянина патріота
2017 Лук’яненко І.В. Використання проектних технологій як засобу соціалізації особистості та виховання громадянина- патріота
2017 Божко Я.С. Вровадження інноваційних форм навчання у вихованні творчої особистості та громадянина –патріота на уроках англійської мови
2017 Гаврилова О.В. Інноваційні підходи до виховання громадянина –патріота
2017 Чернієнко Т.Й. Використання інтерактивних технологій у родинному вихованні – шлях до формування творчої особистості та громадянина-патріота
2017 Іващенко О.В. Лук’яненко І.В. Проект «Теплі долоні»
2017 Вишківська Ю.В. Вплив вивчення іноземної мови на розвиток особистості та становлення національної самоідентичності .
2017 Левченко О.В. Соціальний проект «Зростаємо патріотами»
2017 Левченко О.В. Квітка пам’яті (година духовності): із досвіду роботи
2017 Лисенко О.А. Інноваційні підходи до виховання громадянина-патріота на уроках трудового навчання
2017 Бортніков О.М. Процес формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота в закладах освіти засобами фізичного виховання
2017 Джиоєва О.А. Формування патріотичних почуттів школяра засобами музичного мистецтва
2017 Кавун І.І. Проект «Україна – це мільйони обличь. Вона живе у кожному з нас»
2017 Кулікова Н.М. Туристсько-краєзнавчий маршрут «Стежинами рудника красногвардійського»
2017 Пивовар Ю.В. Урок-реквієм «І пам’ять серця, і вічний смуток»: із досвіду роботи.
2017 Пивовар С.В. Програма курсу «Кривий Ріг у роки Другої світової війни. 5-8 класи»
2017 Пивовар С.В. Тематична екскурсія «Збережемо в пам’яті віків подвиг наших мужніх земляків
2017 Сухіна Н.Ю. Оглядова екскурсія «Люби і знай свій рідний край»
2017 Кочмар Н.В. Проект «Впевненими кроками до успішного майбутнього»
2017 Сухіна Н.Ю. Соціальний проект «Стежками малої Батьківщини»
2017 Іващенко О.В. Хай добрим буде розум ваш, а серце – мудрим буде
2017 Крейтор Н.І. Роль тренінгових вправ у формуванні творчої особистості та громадянина-патріота
2017 Гуменок Н.І Спомини, як найдорожче свято…
2017 Сухіна Н.Ю. Формування інформаційно-комунікаційної та інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках української мови та літератури – запорука успішної особистості в майбутньому Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Шоста Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu».
2017 Крейтор Н.І. Формування інформаційно–комунікативних технологій компетентності учнів на уроках математики
2017 Лукяненко І.В. Застосування ікт на уроках історії
2017 Пермякова В.М. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках обслуговуючої праці – запорука формування компетентної особистості
2017 Сідорцева Т.В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури
2017 Іващенко О.В. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках російської мови
2017 Домброва О.В. Інтеграція інформаційно-цифрових технологій в освітній простір як шлях формування читацької самостійності учнів початкової школи
2017 Гончарук О.В. Популяризація літератури засобами дистанційного обслуговування користувачів
2017 Бортніков О.М. Від застосування ІКТ на уроках фізичної культури до формування інформаційно – цифрової компетентності в повсякденному житті
2017 Пивовар Ю.В. Комунікаційні ресурси (електронні сервіси), що забезпечують процес навчання
2017 Кукушкін М.В. Застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках інформатики
2017 Чернієнко Т.Й. Інтерактивні технології в родинному вихованні Журнал «Сучасна школа України», №11, листопад 2017