logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

ШМО класних керівників

Керівник: Кочмар Наталія Валеріївна

Професійний портрет МО вчителів початкових класів:

за кваліфікаційною категорією:

 • спеціалісти вищої категорії – 6;
 • спеціалісти першої категорії – 4;
 • спеціалісти другої категорії – 2;
 • спеціалісти – 4.

Завдання методичного об’єднання класних керівників:

 • підвищувати рівень творчої активності класних керівників закладу у процесі реалізації моделі розвиваючої освіти та роботи на IIІ етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
 • опрацювати на засіданнях МО вимоги щодо організації виховної роботи у школі у 2018/2019 навчальному році;
 • спрямувати діяльність МО на забезпечення науково-методичного супроводу поліпшення якості виховної роботи у школі;
 • реалізовувати принципи дитиноцентризму у виховній роботі закладу;
 • впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
 • застосовувати комп’ютерну та медіа підтримку під час виховних та позакласних заходах, широко використовуючи мультимедійні посібники, електронні та програмно-педагогічні засоби і комплекти;
 • використовувати медіа-ресурси для систематизації та поширення накопиченого передового досвіду по впровадженню продуктивних  технологій виховання;
 • створювати умови для безперервного зростання педагогічної майстерності, функціональної грамотності педагогів, рівня їх самоосвітньої діяльності;
 • активізувати творчу діяльність педагогів через участь у конкурсах та міжнародних програмах;
 • накопичувати «інформаційні банки» перспективного педагогічного досвіду педагогів закладу;
 • підвищувати ефективність науково-дослідницької діяльності педагогів та презентувати роботу з метою обміну досвідом;
 • розвивати інтереси учнів та вихованців до науково-дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, змаганнях різних рівнів;
 • приділяти увагу розвитку обдарованої дитини;
 • сприяти видавничій діяльності членів ШМО класних керівників закладу, узагальненню матеріалів для друку в педагогічних періодичних виданнях;
 • систематично опрацьовувати всеукраїнські науково-методичні та фахові видання, обласну освітянську пресу та спрямовувати педагогічну діяльність відповідно до окреслених у них завдань на новий навчальний рік.

План роботи ШМО класних керівників на 2018-2019 н.р.

Тема: Організаційно-методичні засади управління розвитком суб’єктів виховного процесу в 2018-2019 н.р. Визначення пріоритетних завдань на навчальний рік.

з/п

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1. Про результати виховної роботи за 2017-2018 н.р. Кулікова Н.М.
2. Основні напрямки методичної роботи та затвердження плану роботи МО класних керівників на новий 2018-2019 навчальний рік. Кочмар Н.В.
3. Соціальний статус дитини та родини – як один із напрямків соціального захисту в школі. Пермякова В.М.
4. Ознайомлення з новими нормативними документами МОН України щодо виховної роботи в школі. Кулікова Н.М.
5. Проведення інструктажів та інтерактивних бесід з БЖД як запорука попередження дитячого травматизму та збереження життя. Кулікова Н.М.

Тема: Системний моніторинг виховного процесу в школі.

з/п

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1. «Чотири основні предмети моніторингу: особистість вихованця, дитячий колектив, позиція педагога, організаційні умови» Кулікова Н.М. Іващенко О.В

Сідорцева Т.В.

Домброва О.В.

2. «Вивчення особистісного зростання школяра як важливого чинника ефективності виховання»

Семінар -практикум

Пермякова В.М. соціальний педагог
3. Співробітництво  – важливий чинник для виховання дитини. Кочмар Н.В.,

Кл.кер.1-11 кл.

Тема: Впровадження проектних технологій у виховному процесі.

з/п

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1. Школа виховання – це впровадження у виховний простір технологій духовності. Круглий стіл Кулікова Н.М..
2. Духовно творча функція класного керівника. Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку учнів з боку класного керівника. Сідорцева Т.В.

Кл. кер 7 кл.

Практичний психолог

3. Творча лабораторія класних керівників (обмін досвідом з питань виховання) Міщук Т.Є.

Кл.кер. 1-11 кл.

Тема: Педагогічне спілкування як взаємодія між вихователем та учнем.

з/п

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1. Педагогічне спілкування як діалог. Кулікова Н.М.
2. Бар’єри у процесі спілкування та їх подолання. Пивовар Ю.В. кл. кер 5-А кл.
3. Стилі педагогічного спілкування. Лук’яненко І.В., кл. кер. 10 кл.
4. Ділова гра «Моделі педагогічного спілкування.» Кулікова Н.М. Кочмар Н.В. кл кер 5-Б кл.

Тема: Підведення підсумків роботи МО за 2018-2019 н. р.

з/п

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1. Аналіз роботи МО класних керівників 1-11 класів за 2018-2019 навчальний рік, визначення завдань на новий навчальний рік Кулікова Н.М.
2. Ознайомлення з планом роботи МО класних керівників 1-11 класів на 2019-2020 н. р. Кулікова Н.М.
3. Діагностичне анкетування. Кулікова Н.М.

План роботи ШМО класних керівників на 2017-2018 н.р.

1.  Про результати виховної роботи за 201-201 н.р.

Кулікова Н.М.

2. Основні напрямки методичної роботи та затвердження плану роботи МО класних керівників  на новий  2017-2018 навчальний рік.

Кочмар Н.В.

3. Соціальний статус дитини та родини – як один із напрямків соціального захисту в школі.

Пермякова В.М.

4. Ознайомлення з новими  нормативними документами МОН України щодо виховної роботи в школі.

Кулікова Н.М.

5. Проведення інструктажів та інтерактивних бесід з  БЖД як запорука попередження дитячого травматизму та збереження життя.
Кулікова Н.М.

1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема.

Кавун І.І.

2. Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини у шкільні роки.

Кочмар Н.В.

3. Навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальним компетентностям), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків( з досвіду роботи).

Кулікова Н.М.

1. Впровадження варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для загальноосвітніх навчальних закладів.

Кулікова Н.М.

2. Інтернет став невід’ємною частиною життя учнів: від користі до небезпеки.

Барабан К.О.

3. Героїко-патріотичне виховання як одна з основних складових успішної соціалізації особистості.

Сухіна Н.Ю.

4. Коло думок: ще раз про профілактику девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед учнів.

Пивовар С.В.

1. В освітньому соціалізуючому просторі має значення вибір підходів до процесу соціалізації дитини .

Кулікова Н.М.

2. Соціальний супровід родин, які стоять на шкільному обліку, ССД та сімей пільгових категорій.

Пермякова В.М.

3. Портфоліо класного керівника.

Іващенко О.В.

4. Педагогічна карусель: соціальний проект «Впевненими кроками до успішного майбутнього»(робота з профорієнтації).

Кочмар Н.В.

1. Підсумки діагностики рівня соціалізації учнів.

Пермякова В.М.

2. Молодь обирає дію: соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді.

Іващенко О.В.

3. Портфоліо класного керівника.

Лук’яненко І.В.

4. Виховання гуманістичного ідеалу школярів у позакласній діяльності.

Керівники гуртків.