logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

ШМО вчителів початкових класів

Керівник: Левченко Олена Вікторівна

Професійний портрет МО вчителів початкових класів:

за кваліфікаційною категорією:

 • спеціалісти вищої категорії – 1;
 • спеціалісти першої категорії – 3;
 • спеціалісти другої категорії – 2;
 • спеціалісти – 6.

за стажем роботи:

 • до 3 років – 1;
 • до 10 років – 4;
 • від 10 до 20 років – 3;
 • більше 20 років – 4.

Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів:

 1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в організації роботи членів ШМО.
 2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентнісного підходу.
 3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного само становлення.
 4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Науково-методична тема, над якою працює шкільне методичне об’єднання:

«Соціалізація особистості на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки».

План роботи ШМО вчителів початкових класів на 2018-2019 н.р.

Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

 1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.
 2. Актуальний діалог.
 • Закон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи.
 • Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.
 1. Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:
 • Державний стандарт початкової освіти;
 • Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;
 • Інтеграція та інтегроване навчання;
 • Планування тематичного навчання;
 • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.
 1. Актуальний інструктаж.
 • Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році;
 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
 2. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.
 • Практична робота. Складання портрета сучасного педагога.
 • Психологічна служба «Моя професія – вчитель». Засоби профілактики та подолання професійного вигорання педагогів.
 1. Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р.
 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 н.р.

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь

 1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі.
 2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.
 3. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
 • технологія «кластера» на уроках літературного читання;
 • квестова технологія у навчанні мови і літератури;
 • метод проектів на уроках літературного читання.
 • технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення).
 1. Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь

 1. Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики.
 3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
 • кейс-технологія;
 • «перевернуте навчання»;
 • сторітелінг;
 • технологія «боншо»;
 • технологія квестів;
 • технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно);
 1. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики.
 2. Вивчення математичних понять і закономірностей у проектній діяльності.
 3. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.
 4. Групові методи роботи на уроках у початковій школі.
 5. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.

Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь

 1. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів.
 2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми.
 3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства.
 4. Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.
 5. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства:
 • активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»;
 • прийом фішбоун;
 • прийом «Кубик Блума»;
 • використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів.
 1. Творчі проекти – засіб виховання соціально активної особистості.
 2. Створення дидактичної картотеки. Екологічні проекти.
 3. Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі.
 4. Актуальний коментар: ДПА-2019.

Тема. Підсумок роботи методичного обєднання за рік

 1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
 2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).
 3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.
 4. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.
 5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах.
 6. Педагогічний тренінг «Сходинки успіху в роботі вчителя».

План роботи ШМО вчителів початкових класів на 2017-2018 н.р.

№ з/п Зміст роботи Форма роботи Відповідальні
1. Про виконання плану роботи методичного об’єднання за 2016-2017 навчальний рік. звіт голови М Голова ШПК

Левченко О.В.

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018 н. р. обговорення Левченко О.В.
3. Опрацювання документів:

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році
 • Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року (Критерії оцінювання);
 • Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи;
 • Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року;
 • Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів(Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”) та методичних рекомендацій до оновлених програм
 • програм початкової школи (1-4 клас)(Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437)
 • Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року

виступ Кавун І. І.

Кулікова Н. М.

Левченко О. В.

4. Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи. обговорення членами ШПК Члени ШПК
5. Розподіл доручень між членами ШПЦК. обговорення членами ШПК Члени ШПК
6. Погодження календарних планів

на 2017/2018 н. р.

аналіз
7. Про організацію роботи з

обдарованими дітьми.

інформація
8

.

Огляд навчально-методичної фахової літератури Інформація Гончарук О.В
Завдання членам МО: опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; зробити огляд педагогічних видань з теми «Пошуки інноваційних форм і методів роботи на уроках природознавства в початкових класах» Члени ШПК

з/п

Зміст роботи Форма роботи Відповідальні
1. Есе — що таке, як писати, твір есе, приклади. З досвіду роботи Гаврилова О. В.
2. Нестандартні уроки в початкових класах З досвіду роботи Гуменок Н. І.
3. Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів Виступ Березка Ю. А.
5. Адаптація першокласників. Виступ Левченко О. В.
. Відвідування відкритих уроків обговорення членами методичного об’єднання Члени ШМО
7. Розгляд та затвердження олімпіадних завдань для учнів 3-4-х класів. Члени ШМК
8. Огляд навчально-методичної фахової літератури. інформація Бібліотекар школи Гончарук О.В.
9. Підготовка підсумкових контрольних робіт для учнів початкових класів. обговорення членами методичного об’єднання Члени ШМО
Зробити огляд педагогічних видань з теми

«Підвищення продуктивності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках у початкових класах».

з/п

Зміст роботи Форма роботи Відповідальні
1. Створення розвивального соціалізуючого освітнього середовища для розвитку дослідницьких здібностей молодшого школяра

Круглий стіл

Круглий стіл Таран М. М.
2. Формування в учнів цілісної картини світу через проведення інтегрованих та бінарних інтегрованих уроків Майстер-клас Домброва Л. В..
3. Застосування методів критичного мислення в початковій школі на уроках української мови Виступ Чернієнко Т. Й.
4. Творча майстерня вчителя. Обговорення відкритих уроків та виховних заходів. обговорення членами методичного об’єднання Члени ШПК
5. Розгляд завдань ДПА для учнів 4 класу. Кавун І. І., Лукіна Н. С.
6. Огляд навчально-методичної фахової літератури. інформація Бібліотекар школи Гончарук О.В.

з/п

Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальні
1. Аналіз результатів ДПА у 4 класах, підсумкових контрольних робіт та перевірки навичок читання, виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення. Інформація заступника директора Кавун І. І.
2. Обговорення результатів проведення предметних олімпіад. обговорення членами

ШПК

Кавун І. І.

Левченко О. В.

3. Методична палітра вчителя. Творчий звіт вчителя, який атестується звіт
4. Підсумки роботи методичного об’єднання учителів початкових класів в поточному навчальному році. звіт голови ШПК Левченко О. В.
5. Організація до відкриття літнього оздоровчого табору. Напрямки роботи та пропозиції. обговорення членами

ШМК

Члени ШМК
6. Про організацію та проведення навчальних екскурсій. Інформація заступника директора Кавун І. І.
7. Створення банку ідей щодо планування роботи ШМК на новий навчальний рік. обговорення членами

ШМК

Члени ШМК

Професійне зростання

Участь у професійних конкурсах:

 • районний етап конкурсу «Вчитель року»:
 • Левченко О. В. – учасник районного конкурсу «Класний керівник року»;
 • Таран М. М. – переможець районного, міського конкурсу «Бібліотекар року»;
 • обласний конкурс веб-сайтів: Левченко О.В – призер обласного конкурсу веб-сайтів в номінації «Блог класного керівника-2017»

Участь у Всеукраїнських методичних заходах:

 • Міжнародний форум «Сучасний стан науки і освіти в Україні. Стратегія розвитку»; Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади -2016» (Учасники: Левченко О.В., Гуменок Н.І., Гаврилова О.В., Лисенко О.А.);
 • Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіт-2016» (Учасники: Гаврилова О.В., Домброва О.В., Лисенко О.А.);
 • Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіт-2017» (Учасники:Левченко о.В., Чернієнко Т.Й., Гуменок Н.І., Гаврилова О.В., Лисенко О.А., Джиоєва О.А.);
 • І Національний конгрес освітян України-2017;
 • Міжнародний Форум «Інноваційний розвиток освіти і науки в Україні-2017» (Учасники: Таран М.М., Левченко О.В., Чернієнко Т.Й., Лисенко О.А., Березка О.А., Гаврилова О.В., Домброва О.В.);
 • м. Дніпро Всеукраїнський науково-практичний семінар за темою «Рівний доступ до якісної освіти: проблеми впровадження дистанційного навчання школярів»(Левченко О.В.)
 • Онлайн-курс «Вчимося жити разом» та «Основи здоров’язбережної компетентності», які проводилися громадською організацією «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). (Сертифікати отримали : Левченко О.В., Березка О.А., Таран М.М., Чернієнко Т.О., Гуменок Н.І., Домброва О.В., Лукіна Н.С., Гаврилова О.В., Осовітна С.В.)
 • Всеукраїнський тренінг з критичного мислення (Учасники: Левченко О.В., Таран М.М.
 • КНВК «ЗНЗ-ТЛ» – засідання круглого столу творчої групи вчителів 2-х класів «Інноваційні педагогічні технології – ефективний шлях удосконалення і розвитку освітнього процесу» (Таран М.М.)
 • На платформі ЕDERA MOНУ проходять навчання в онлайн режимі для вчителів майбутніх 1-х кл. вчителі Гаврилова О.В., Осовітна С.В.
 • КНВК «ЗНЗ-ТЛ» – засідання круглого столу творчої групи вчителів 2-х класів «Інноваційні педагогічні технології – ефективний шлях удосконалення і розвитку освітнього процесу» (Таран М.М.)

Звіти про роботу ШМО початкових класів