>
logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

ШМО вчителів природничо-математичного циклу

Керівник: Крейтор Н.І.

Професійний портрет МО вчителів природничо-математичного циклу:

за кваліфікаційною категорією:

 • спеціалісти вищої категорії – 4;
 • спеціалісти першої категорії – 2;
 • спеціалісти другої категорії – немає;
 • спеціалісти – 2.

за стажем роботи:

 • до 3 років – 1;
 • до 10 років – 1;
 • від 10 до 20 років – 2;
 • більше 20 років – 4.

Завдання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу:

 • Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту;
 • пошук нових підходів до оновлення змісту освіти;
 • досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;
 • вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу;
 • підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів комплексу з предметів природничо-математичного циклу.

Науково-методична тема, над якою працює шкільне методичне об’єднання:

«Формування професійної мобільності усіх учасників навчально-виховного процесу як один із шляхів успішної соціалізації особистості».

План роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2018-2019 н.р.

Тема: «Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу у 2018-2019 навчальному році»

Мета: проаналізувати діяльність МО вчителів природничо-математичного циклу у 2017-2018 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році.

Форма проведення: звіт, інформація.

№ з/п Основні питання до розгляду Форма проведення Відповідальний   за підготовку питання
1 Про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2017-2018 н.р. Аналіз,звіт Крейтор Н.І.
2 Обговорення та затвердження плану роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2018-2019 н.р. Методичний діалог Члени МО
3 Ознайомлення з інструкційно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2018-2019 н.р. Обговорення Члени МО
4 Обговорення  та погодження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети природничо-математичного циклу Погодження Члени МО
5 Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Участь у Всеукраїнських конкурсах. Методичний діалог Члени МО
6 Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу Обмін досвідом Члени МО

Тема: Мета: вдосконалення шляхів формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей.

Форма проведення: круглий стіл, інформація, обмін досвідом.

з/п

Основні питання до розгляду Форма проведення Відповідальний за підготовку питання
1 Я – STEM – вчитель: як бути в тренді  освіти Виступ Крейтор Н. І.
2  Диспут на тему   «Алгоритми    творчості» Члени МО
3 Мотивація в освітньому процесі обмін досвідом Сушко І.В.

Члени МО

4 Організація підготовки до участі в учнівських конкурсах (наприклад: «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Геліантус»). інформація Члени МО
5 Огляд фахової періодики інформація Члени МО

Тема: «Міжпредметні зв’язки як засіб формування системних знань та життєвих компетентностей учня, підготовки до успішної соціалізації».

Мета: створення умов для формування між предметних зв‘язків.

Форма проведення: звіт, інформація, круглий стіл, презентація, майстер-клас.

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Використання інтернет – ресурсів  на уроках географії презентація Середа О.О.
2 Інтегровані уроки – потужний стимулятор розумової діяльності дитини. інформація Кукушкін М.В.
3 Складові розвитку підприємницької компетентності круглий стіл Члени мо
4 Відкритий урок як засіб професійного самовдосконалення вчителя інформація Міщук Т.Є.
5 Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми звіт Члени мо

Тема: «Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій»

Мета: вибір раціональних  шляхів удосконалення способів, прийомів і форм навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів.

Форма проведення: диспут, інформація, обмін досвідом, ,звіт.

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Інтерактивна наука в освіті  виступ Крейтор Н.І.
2 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій обмін досвідом Члени мо
3 Використання кейс- уроків для формування  ключових компетентностей виступ Барабан К.О.
4 Як зробити роботу  над помилками  однією з основних форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів ? диспут Члени мо

Тема: «Організація підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів  природничо-математичного  циклу»

Мета: обговорити методичні матеріали до ДПА з предметів природничо-математичного  циклу.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Сучасні освітні тенденції : STEM , STEAM та учнівські проекти повідомлення Кукушкін М. В.
2 Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2018/2019навчальний рік повідомлення Члени мо
3 Обговорення матеріалів для ДПА  у 9 класі з предметів природничо-математичного циклу. обговорення Члени мо
4 Стандартизація та індивідуалізація навчання : вибір методики відповідно до потреб учнів обговорення Члени мо
5 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2018/2019 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2019/2020 навчальний рік повідомлення Крейтор Н.І.

План роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2017-2018 н.р.

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2016-2017 н.р. Аналіз, звіт Крейтор Н.І.
2 Обговорення та затвердження плану роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2017-2018 н.р. Методичний діалог Члени МО
3 Ознайомлення з інструкційно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2017-2018 н.р. Обговорення Члени МО
4 Обговорення та погодження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети природничо-математичного циклу Погодження Члени МО
5 Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. Участь у Всеукраїнських конкурсах. Методичний діалог Члени МО
6 Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу Обмін досвідом Члени МО

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності Виступ

з досвіду роботи

Міщук Т.Є.
2  Диспут на тему «Алгоритми творчості» Члени мо
3 Впровадження нетрадиційних форм та методів роботи на уроках основи здоровя обмін досвідом Сушко І.В.

Члени мо

4 Організація підготовки до участі в учнівських конкурсах (наприклад: «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Геліантус»). інформація Члени мо
5 Огляд фахової періодики інформація Члени мо

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого навчання презентація Середа О.О.
2 Інтегровані уроки – потужний стимулятор розумової діяльності дитини. інформація Кукушкін М.В.
3 Я роблю так (з досвіду реалізації міжпредметних зв’язків) круглий стіл Члени мо
4 Відкритий урок як засіб професійного самовдосконалення вчителя інформація Ісаєва І.С
5 Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми звіт Члени мо

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Особливості уроків із застосуванням тренінгових методик. презентація Крейтор Н.І.
2 Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання на уроках обмін досвідом Члени мо
4 Методика організації системного повторення вивченого матеріалу з метою підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів природничо-математичного циклу. обмін досвідом Члени мо
5 Як зробити роботу над помилками однією з основних форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів ? диспут Члени мо
6 Звіти вчителів, що атестуються у 2017-2018 навчальному році звіт

з/п

Основні питання до розгляду Форма

проведення

Відповідальний за підготовку питання
1 Освітній орієнтир – навчальна програма (аналіз стану виконання навчальних програм) звіт Члени мо
2 Аналіз успішності навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік повідомлення Члени мо
3 Обговорення матеріалів для ДПА у 9 класі з предметів природничо-математичного циклу. обговорення Члени мо
4 Самоосвітні аспекти удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства (звіти вчителів по самоосвіті) інформація Члени мо
5 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2018/2019 навчальний рік повідомлення Крейтор Н.І.

Участь у професійних конкурсах:

районний етап конкурсу «Вчитель року» :

 • Кукушкін М.В. – учасник конкурсу «Учитель року-2013»;
 • Ісаєва І.С. – учасник конкурсу «Вчитель року-2014»;

міський конкурс сайтів методичних об’єднань та педагогів :

 • Кукушкін М. В. – призер міського конкурсу веб-сайтів у номінації «Сайт педагога-2017»;

міський тур обласного конкурсу на кращий освітянський блог

 • Кукушкін М. В. – призер міського конкурсу веб-сайтів у номінації «Кращий блог медіаосвітнього спрямування-2017»;

міський конкурс на кращі цифрові ресурси:

 • Кукушкін М.В.- призер конкурсу, посів ІІІ місце (матеріали до уроків «Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої»)

Участь у Всеукраїнських методичних заходах:

 • Ісаєва І.С.- учасник ІІІ національної (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017
 • Міжнародний форум «Сучасний стан науки і освіти в Україні. Стратегія розвитку»; (Учасники: Міщук Т.Є., Крейтор Н.І., Кукушкін М.В., Ісаєва І.С., Бортніков О.М.);
 • Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2016»
 • Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2016» (Учасники: Крейтор Н.І., Міщук Т.Є., Бортніков О.М., Середа Т.О., Ісаєва І.С., Кукушкін М.В.,);
 • Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2017» (Учасники: Бортніков О.М., Крейтор Н.І.)
 • І Національний конгрес освітян України – 2017 (Учасники: Середа Т.О., Міщук Т.Є., Крейтор Н.І., Барабан К.О., Бортніков О.М. );
 • Міжнародний Форум «Інноваційний розвиток освіти і науки в Україні-2017» (Учасники: Середа Т.О., Міщук Т.Є., Крейтор Н.І., Барабан К.О., Бортніков О.М. );

Участь у обласних, міських та районних методичних заходах:

 • Обласний науково-методичний семінар для керівників міських методичних об’єднань учителів хімії з теми «Соціалізація особистості вчителя як важливе науково-методичне завдання» (Ісаєва І.С.)
 • ДОІППО, майстер-клас вчителя Краматорської школи №6 Бак В.Ф. «Формування критичного мислення в процесі викладання природничих дисциплін засобами гуманної педагогіки» (Міщук Т.Є.)
 • КГ №95, міський семінар-презентація для вч. математики «Реалізація ефективних форм роботи з обдарованими учнями під час навчання математики» (Барабан К.О.)
 • КНВК №35 – майстер-клас зі створення відеороликів «Відкрита кафедра» (Барабан К.О.)
 • Всеукраїнський тренінг з критичного мислення (Учасники: Ісаєва І.С., Крейтор Н.І., Барабан К.О.)
 • КНТМЛ №81, 13.00, заняття Школи молодого вчителя «Траєкторія і вектор квадратичної функції в шкільному курсі математики або в математичному просторі» (Барабан К.О.)
 • Круглий стіл вчителів фізики району на базі КЗШ №37 “Особливості викладання фізики в 9 класі за новою програмою» (проводила Міщук Т.Є.)
 • Засідання школи молодого педагога для вчителів хімії району (Проводила Ісаєва І.С., на базі КЗШ № 37)
 • КЗШ №72 міський семінар-тренінг «Формування здорового способу життя у дітей і підлітків через інтерактивне застосування просвітницько-профілактичних програм» (Сушко І.В. – отримала сертифікат)
 • Онлайн-курс «Вчимося жити разом» та «Основи здоров’язбережної компетентності», які проводилися громадською організацією «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Сертифікат отримала Сушко І.В.

Звіти про роботу ШМО вчителів природничо-математичного циклу